Публікації

Показано дописи з травень, 2015
Зображення
АНОНС Л і то з б і бл і отекою!        Юн і друз і , з 2 червня цього року в читальн і й зал і б і бл і отеки-ф і л ії № 7 Мукач і всько ї м і сько ї ЦБС (вул. Росвиг і вська, 9) для Вас експонуватиметься книжков о- і нформац і йна   виставка -порада „Книга у спадок ”. На виставц і будуть представлен і Ваш і й уваз і   найкращ і книги вс і х час і в і народ і в, як і зможете отримати для користування в наш і й б і бл і отец і .        Якщо Вам ц і каво чому са ме ц і тв ори потрапи ли «у канон»? Що такого заворожуючого зм і г створити автор, що його праця приверта є увагу і через сто, і через п’ятсот, і через тисячу рок і в? Тод і обов’язково в і дв і дайте нашу виставку і знайд і ть в і дпов і д і на запитання : «Чому це ц і каво?»
Зображення
Б і бл і оквест «Для мене мо є м і сто – справжн і й рай»        27 травня б і бл і отека-ф і л і я № 9 Мукач і всько ї м і сько ї ЦБС запросила на б і бл і оквест «Для мене мо є м і сто – справжн і й рай» сво ї х маленьких читач і в – учн і в перших та трет і х клас і в ЗОШ № 10. Разом з б і бл і отекарем Тетяною Журавльовою маленьк і друз і б і бл і отеки жваво розгадували ребуси та загадки, в і дпов і дали на питання в і кторини та були активними п і д час конкурсу.       Так, з великим задоволенням д і ти приймали участь у в і кторин і „П і знай св і й р і дний край”, п і д час яко ї сам і в і дпов і дали на питання та мали змогу д і знатися багато ц і кавого про р і дне м і сто, наш край.        Конкурс-кв і тка „З яких казок ц і геро ї ”, нагадав д і тям про ї х улюблених казкових геро ї в. А проявити сво ї знання з укра ї нсько ї мови учн і змогли в і дгадуючи ребус „Наш скарб – р і дна мова”.        Не менш ц і кавою для уч
Зображення
Фотоконкурс «СЕЛФІ З КНИГОЮ» завершено! Вчора, 26 травня, закінчився фотоконкурс «Селфі з книгою», який Мукачівська міська книгозбірня оголосила в рамках проведення Всеукраїнської акції «Українська молодь читає». Для участі в конкурсі потрібно було зробити креативну селфі-фотографію з книгою та надіслати її на електронну пошту бібліотеки mukachevobibl@gmail.com або принести на електронному носієві чи, власне, вже зроблене фото в бібліотеку . Загалом кожен учасник міг відправляти на електронну пошту бібліотеки по кілька фото. Головна вимога до фотографій полягала у креативному підході та дотриманні формату «Селфі». Журі конкурсу: добре відомий на Закарпатті професійний фотограф Петро Паровінчак, поетеса, член Спілки письменників України, художниця Тетяна Рибар та провідний методист Мукачівської Міської ЦБС Альона Дьордь, довго визначалися: кому ж віддати призові місця? Отож, переможцями конкурсу стали: І місце: Юлія Щока, Мукачівський кооперативний торговельно-економі
Зображення
Репетиц і я флешмобу в і дбулася! Нав і ть природа вир і шила допомогти нам у цьому. Дощов і хмари, як і вис і ли над м і стом зранку, в і дступили, а площу м і ста заповнили мобери, щоб провести генеральну репетиц і ю флешмобу «М І СТО ЧИТА Є ». Отож, нагаду є мо: 28 травня о 13.45 год збира є мося на центральн і й площ і м і ста (б і ля Мукач і вського драмтеатру) для того, щоб о 14.00 год. провести л і тературний флешмоб «М І СТО ЧИТА Є !» Головна умова – прийти на центральну площу м і ста з улюбленими книжками та гарним настро є м. Разом ми сформу є мо живу книгу і покажемо, що молодь м і ста любить читати. Приходьте сам і і з апрошуйте друз і в ! Б удемо рад і бачити вс і х !  
Зображення
Михайло Шолохов: особист і сть і доля /до 110-р і ччя в і д дня народження письменника/ У б і ограф ії одного з найвидатн і ших письменник і в XX стол і ття, лауреата Нобел і всько ї прем ії Михайла Шолохова чимало та є мниць і ц і кавих факт і в.   Тож, з нагоди 110-р і ччя в і д дня народження в і домого майстра еп і чного роману, у   Мукач і вськ і й м і ськ і й книгозб і рн і на л і тературну сагу «Письменник і епоха»   з і бралися поц і новувач і його таланту,   члени товариства рос і йсько ї культури «Русский дом», користувач і б і бл і отеки, щоб вкотре в і дкрити для себе життя і творч і сть Шолохова. Ун і кальн і в і домост і про Михайла Шолохова: його укра ї нське кор і ння,   доброчинн і сть і безмежну любов до простих людей, яких возвеличував у сво ї х творах, щиру дружбу з укра ї нськими письменниками Олесем Гончаром, Степаном Ол і йником, Андр іє м Малишком, про випробування, як і випали на його житт є ву долю та і нш і і стор ії з житт